Conflictele dintre adolescenţi şi părinţi

Home » Articole » Conflictele dintre adolescenţi şi părinţi

            Pornind de la perspectiva tradiţională că adolescenţa este, în mod inevitabil, o perioadă de nelinişte, ar fi de aşteptat ca adoescenţa este, în mod inevitabil, o perioadă de nelinişte, ar fi de aşteptat ca adolescenţii şi părinţii acestora să treacă printr-o perioadă dificilă, caracterizată printr-o relaţionare ,, furtunoasă”, ca urmare, părinţii se gândesc la perioada de adolescentă a copiilor  lor cu o oarecare anxietate.

            Adolescenţii  au mai multe valori şi atitudini comune cu părinţii decât au cu prietenii şi chiar aderă la principii comune; chiar dacă îşi consultă prietenii de aceeaşi vârstă referitor la diferite domenii ale,, culturii adolescentine”, cum ar fi vestimentaţia, preferinţele muzicale etc., adolescenţii continuă să ceară sfatul părinţilor în problemele importante.

            Este adevărat că unele conflicte familiale ( cum ar fi cicăleala, certurile şi contradicţiile) sunt mult mai frecvente în timpul adolescenţei comparativ cu orice altă perioadă a dezvoltării şi că sunt mult mai intense în adolescenţa timpurie şi de mijloc ( adică de la 11 la 15 ani) comparativ  cu etapa târzie. Pubertatea pare să deţină un rol important în declanşarea acestui conflict; în situaţia maturizării fizice precoce, tachinările reciproce vor apărea mai devreme; dacă maturizarea este mai târzie, perioada tensionată se va amâna. Adolescenţii de ambele sexe au mai multe defecte cu mama decât cu tatăl, probabil din cauza faptului că mama este cea implicată în reglementarea detaliilor zilnice ale vieţii familiale. În general, conflictele sunt provocate de aspecte banale ale vieţii de zi cu zi, cum ar fi treburile casnice, rezultatele şcolare, curăţenia camerei, muzica zgomotoasă, vestimentaţia şi ora de culcare. S-a constatat că domeniile enumerate anterior sunt cele pentru care adolescentul solicită neamestecul părinţilor, considerându-le ca fiind personale; de cealaltă parte, părinţii consideră aceste domeni din perspectivă pragmatică sau convenţională, adică în acord cu necesităţile familiale sau cu normele sociale. Părinţii să se află într-o dilemă, între necesitatea menţinerii sistemului familial şi necesitatea de a permite adolescentului să fie stăpânul propriului comportament. Adolescentul este prins între două lumi: una a dependenţei şi cealaltă a responsabilităţii, dorindu-şi puterea de decizie în problemele considerate a fi personale, dar fără a avea certitudinea că doreşte asumarea responsabilităţii specifice adultului. Părinţii lui, cei care de multe ori îi dau bani şi îi ridică hainele aruncate prin cameră, solicită ca gradul de independentă să fie similar celui de responsabilitate. 

            Majoritatea părinţilor şi adolescenţilor reuşesc să negocieze  o nouă formă de relaţie familială, o nouă formă de interdependentă, care să-i confere adolescentului mai multă autonomie, egalitate în deciziile familiale şi mai multe responsabilităţi. Dacă pentru adolescent această negociere, specifică adolescenţei timpurii, se soldează cu un eşec ( cu alte cuvine dacă părinţii sunt mai autoritari şi nu acceptă recunoaşterea unei autonomi mai mari), atunci conflictul poate determina apariţia unor severe dificultăţi de relaţionare către finalul adolescenţei. Este posibil ca aceasta să fie motivul, oarecum eronat, al considerării conflictelor părinte adolescent ca fiind specific ultimilor ani de liceu; de fapt premisele acestuia sunt situate undeva mai devreme, la pubertate.

            Părinţii care îşi explică deciziile, care relaxează controlul asupra adolescentului şi care adoptă o modalitate democratică de luare a deciziilor familiale, vor reuşi să confere astfel copiilor lor acel grad de autonomie care reduce conflictele şi uşurează tranziţia către perioada adultă. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vremea

Footer Column 3

This is a widgetised area. Fill it with content from the Widget Admin area.

Footer Column 4

This is a widgetised area. Fill it with content from the Widget Admin area.

A wordpress theme from BWThemes