Posts Tagged ‘conflicte’

Conflictele dintre adolescenţi şi părinţi

            Pornind de la perspectiva tradiţională că adolescenţa este, în mod inevitabil, o perioadă de nelinişte, ar fi de aşteptat ca adoescenţa este, în mod inevitabil, o perioadă de nelinişte, ar fi de aşteptat ca adolescenţii şi părinţii acestora să treacă printr-o perioadă dificilă, caracterizată printr-o relaţionare ,, furtunoasă”, ca

Vremea

Footer Column 3

This is a widgetised area. Fill it with content from the Widget Admin area.

Footer Column 4

This is a widgetised area. Fill it with content from the Widget Admin area.

A wordpress theme from BWThemes